Politika zaščite zasebnosti osebnih podatkov

Zaščita Vaših osebnih podatkov nama je zelo pomembna. Obdelujemo vaše
podatke izključno skladno splošnim pogojim zaščite podatkov (EU) 2016/679. V splošnih
pogojih zaščite privatnosti vaš želimo obvestiti o najbolj pomembnih točkah
zaščite podatkov na naši spletni stranic. Skladno z splošnimi pogoji o zaščiti
podatkov Vam dajemo informacije o detajlih obdelave vaših osebnih podatkov.

Naš kontakt:

Great Lengths zajednički obrt vl. Renata
Flegar Bricman i Rebecca Flegar

Trg Lože 2, 52474 Brtonigla

Tel. 00385 (0) 52 735 263

e-mail: greatlengths.hr@gmail.com

POLITIKA ZASEBNOSTI / Izjava o varovanju osebnih
podatkov

1.Splošno

Podjetje Great Lengths zajednički obrt (v nadaljevanju ponudnik), ki
upravlja spletno trgovino Great Lengths (https://shop.greatlengths.si/), se pri svojem
poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) je podjetje zavezano k varovanju osebnih
podatkov uporabnikov spletne trgovine. Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani
v skladu z veljavnimi predpisi.

Oddaja naročila in prijava na e-novice se smatrata kot strinjanje
uporabnika, da ponudnik zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namen
poslovanja, ki so potrebni za izdajo računa in pošiljanje izdelkov na
uporabnikov naslov oz. da se uporabniku lahko pošlje e-novice s ponudbo spletne
trgovine.

Ponudnik hrani osebne podatke uporabnika za obdobje, kot je določeno z
zakonom.

Dostop do osebnih podatkov bo imel izključno ponudnik, ki bo poskrbel za
varnost podatkov v skladu z zakonom. Zbranih podatkov ne bo v nobenem primeru
koristil za druge namene, ki niso navedeni v teh pogojih, oziroma jih ne bo v
nobenem primeru posredoval tretjim osebam. Podjetje lahko podatke v
anonimizirani sumarni obliki uporabi za statistične namene.

2. Osebni podatki in namen zbiranja

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, morajo biti ustrezni in po
obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Za
potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke uporabnikov:

1. ime in priimek (podatek je potreben za izstavitev računa),

2. naslov in kraj bivanja (podatek je potreben za izstavitev računa),

3. naslov za pošiljanje naročenega blaga

4. naslov elektronske pošte (podatek potrebujemo za pošiljanje predračunov
/ računov, za komunikacijo z uporabnikom in za pošiljanje e-novic),

5. telefonsko številko (podatek je potreben za hitro komunikacijo v
povezavi z naročilom ali nove dobave izdelkov in v posameznih primerih za
dostavo),

3. Piškotki in IP naslovi

Ponudnik vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine
dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in
zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika
shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri
neaktivnosti. Ponudnik lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi
nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v
šifrirani obliki za

prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s
pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi
piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov
spletnega mesta. Ponudnik lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki
uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne
varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do
spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in
zasebnosti uporabnikov (obveščanje uporabnikov)

Uporabniki so v primeru oddaje naročila ali prijave na e-novice uvrščeni na
e-poštni seznam, ki ga uporabljamo za občasno pošiljanje marketinških sporočil
(novic, posebnih akcijskih oinudb, dogodkih) in sporočil v obliki elektronskih
pisem. Če boste eksplicitno izrazili, da ne želite prejemati teh sporočil, bomo
to takoj upoštevali. V vsakem poslanem informativnem elektronskem sporočilu bo
jasno razvidna tudi možnost za odjavo od teh sporočil.

Uporabnik, ki se je naročil na prejemanje marketinških sporočil v obliki
elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja
elektronska poštna obvestila na njegov elektronski naslov, ki ga je vpisal ob
prijavi. Soglaša tudi, da ponudnik podatke, vpisane ob prijavi, hrani in
obdeluje na način, kot je opredeljen v teh Splošnih pogojih o varovanju podatkov.

Elektronska obvestila ponudnika so lahko informativne narave in se nanašajo
na ponudnikove storitve (nasvete, promocijski material, akcije in ugodnosti in
druga sporočila o storitvah podjetja). Uporabnik pa tudi soglaša, da lahko ta
obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik beleži podatke o tem,
kateri uporabnik je prebral določeno elektronsko poštno sporočilo ter katere
spletne povezave v sporočilu je pogledal. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik
tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ ali vsebine
bodočih elektronskih poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja
storitve za uporabnika, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s
tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam
analiz.

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove uporabnikov, ki tega poprej
niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno
prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v
nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi
državnimi organi.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS ipd.) bo ponudnik zaupal le
potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o
prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo ponudnik stopil v
stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini,
prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku nakupa v spletni
trgovini prišlo do težav.

5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do
osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja
osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju
zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost
varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po
prenehanju razmerja s ponudnikom.

Pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega
ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli
prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na
podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki jo pošljete ponudniku na greatlengths.hr@gmail.com

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih
negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da ponudnik posamezniku po
preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi
posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih
podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno obveščanje).

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od
ponudnika dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in
kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije iz prvega
odstavka 15. člena Splošne uredbe. Ponudnik zagotovi kopijo osebnih podatkov,
ki se obdelujejo. Skladno z 12. členom Splošne uredbe se informacije,
zagotovljene na podlagi 13. in 14. člena, ter vsa sporočila in ukrepi, sprejeti
na podlagi členov 15. do 22. in 34. člena, zagotovijo brezplačno.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno
neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik: a)
zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja

informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali b) zavrne
ukrepanje v zvezi z zahtevo. Ponudnik nosi dokazno breme, da je zahteva očitno
neutemeljena ali pretirana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži
z elektronskimi sredstvi, in če posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki
je splošno uporabljana.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z
njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju
namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s
predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim,
ponudnik pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati,
kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali
kako drugače obdelani;

(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče
privolitev, na podlagi katere poteka obdelava posebnih vrst podatkov;

(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja,
za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v
skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za ponudnika;

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske
družbe iz člena 8(1).

Zgoraj navedeno ne velja, če je obdelava potrebna za uveljavljanje,
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v
državi, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri ima kraj dela ali v kateri
je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec),
če meni, da obdelava osebnih podatkov v povezavi z njim krši predpise o varstvu
osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da pisno na sedež ponudnika ali po e-pošti na
naslov ibizhair.hr@gmail.com zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj.
Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov
in prenosljivosti podatkov.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih Great Lengths zajednički obrt zbira in obdeluje, bodo
razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri
veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi
državnimi organi.